Karrieradmin

A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az intézmény művelődésszervezői munkakörének betöltésére


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő


A munkavégzés helye: Vigadó Kulturális Központ (5310 Kisújszállás Szabadság tér 7.) és az intézmény telephelyei


A munkakörbe tartozó feladatok:

Kulturális és közművelődési programok szervezése, megvalósítása. Az intézmény alaptevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

Felsőfokú szakirányú végzettség (művelődésszervező, közművelődési szakember, felnőttképzés, kulturális menedzser)

Magyar állampolgárság

Büntetlen előélet


Előnyt jelentő kompetenciák:

Felelős, önálló munkavégzés
Kiváló problémamegoldó készség
Jó kommunikáció és kapcsolatteremtő készség
Együttműködési készség


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.


Benyújtandó dokumentumok:

Szakmai önéletrajz

Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány


A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 18.


A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Janó Lajos igazgató részére a jano.lajos@vigadokisuj.hu  e-mail címre.

Személyesen: Vigadó Kulturális Központ 5310 Kisújszállás Szabadság tér 7.

Postai úton: Vigadó Kulturális Központ 5310 Kisújszállás Szabadság tér 7.


A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 22.


A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.vigadokisuj.hu


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vigadokisuj.hu honlapon szerezhet.

Telefon: Janó Lajos igazgató 0630/7901287