Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2019. augusztus 29. – 1. rész

Kelemen Icus
Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2019. augusztus 29. – 1. rész
1. napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. napirend: Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
3. napirend: Tájékoztató a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
4. napirend: Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről, ennek keretében előterjesztés a 2019. évi költségvetés módosítására
5. napirend: Előterjesztés Kisújszállás város településrendezési eszközeinek a dévaványai út mellett létrejövő naperőmű farm megvalósításával összefüggő 2019. évi 1. módosítás partnerségi véleményezési szakaszának lezárására
6. napirend: Előterjesztés Kisújszállás város turisztikai stratégiájának vita- és munkaanyagára
7. napirend: Előterjesztés a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum II. negyedéves munkájáról
8. napirend: Előterjesztés a Kisújszállási Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására