Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2019. december 19.

Kelemen Icus
1. napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. napirend: Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
3. napirend: Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
4. napirend: Tájékoztató a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
5. napirend: Előterjesztés a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására
6. napirend: Előterjesztés a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
7. napirend: Előterjesztés társulási megállapodások módosítására
8. napirend: Tájékoztató a Városi Ösztöndíj Alapítvány működéséről
9. napirend: Előterjesztés gépjármű értékesítésére
10. napirend: Beszámoló a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról
11. napirend: Előterjesztés a képvislő-testület 2020. évi munkatervének megállapítására
12. napirend: Tájékoztató a két önkormányzati ülés között történt fontosabb eseményekről
13. napirend: Előterjesztés interpellációkra, kérdésekre, közérdekű bejelentésekre