Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2019. január 31. – 1. rész

Kelemen Icus

Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2019. január 31. – 1. rész
1. napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. napirend: Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
3. napirend: Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
4. napirend: Tájékoztató a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
5. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi városi rendezvény- és kiadványtervének elfogadására
6. napirend: Előterjesztés a 2018. év belvízrendezési munkáinak elvégzéséről szóló beszámolóra, és a 2019. évben tervezett, a belvízelvezető rendszert érintő munkákra, fejlesztési és karbantartási keretének felosztására
7. napirend: Előterjesztés a park- és köztisztasági szerződés megkötésére
8. napirend: Előterjesztés pályázat benyújtására a Bölcsődei fejlesztési program című felhívásra
9. napirend: Előterjesztés pályázat benyújtására víziközmű hálózat fejlesztése érdekében
10. napirend: Előterjesztés állatvédelmi bírságból befolyt bevételek felhasználására