Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2019. május 30. – 1. rész

Kelemen Icus
Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2019. május 30. – 1. rész
1. napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. napirend: Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
3. napirend: Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
4. napirend: Tájékoztató a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
5. napirend: Előterjesztés a 2018. évi zárszámadás elfogadására
6. napirend: Előterjesztés a 2018. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadására
7. napirend: Beszámoló az ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatási tevékenység ellátásáról, a 2018. év tapasztalatairól, valamint a 2019. évi üzemeltetési, karbantartási és hálózatfejlesztési feladatokról
8. napirend: Tájékoztató a Kisújszálláson áramszolgáltatási végző szolgáltató fejlesztéseiről, a közcélú hálózat tartószerkezetei és a csatlakozó berendezések műszaki állapotáról
9. napirend: Előterjesztés a Kumánia Gyógyfürdő Kft. 2018. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadására és az alapító okirat módosítására
10. napirend: Előterjesztés a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadására és az alapító okirat módosítására