Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2019. november 28. – 1. rész

Kelemen Icus
1. napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. napirend: Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
3. napirend: Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
4. napirend: Tájékoztató a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
5. napirend: Tájékoztató a költségvetési bevételek és kiadások 2019. I.-IX. havi teljesítéséről
6. napirend: Előterjesztés a 2020. évi költségvetést megalapozó rendelet-felülvizsgálatokra
7. napirend: Előterjesztés a 2020. évi járási startmunka programok indítására
8. napirend: Előterjesztés a 2020. évi költségvetési koncepció elfogadására