Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2020. január 30. – 1. rész

Kelemen Icus
1. napirend: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. napirend: Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
3. napirend: Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
4. napirend: Tájékoztató a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
5, napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi városi rendezvény- és kiadványtervének elfogadására
6. napirend: Előterjesztés a 2019. év belvízrendezési munkáinak elvégzéséről szóló tájékoztatóra, és a 2020. évben tervezett, a
belvízelvezető rendszert érintő munkákra, fejlesztési és karbantartási keretének felosztására
7. napirend: Előterjesztés a park- és köztisztasági szerződés megkötésére
8. napirend: Előterjesztés Kisújszállás Város Önkormányzata lakáskoncepciójának elfogadására