Könyvbemutató, kiállítás-megnyitó, szoboravatás, táncház, koncert

Esemény dátuma: 2017. augusztus 17. csütörtök
Kelemen Icus

Kunrózsától a bokorvirágig – könyvbemutató és kiállítás a nagykunsági hímzésekről
A kunrózsa a nagykunsági, a bokorvirág pedig szűcshímzés jellemző motívuma. E hímzésekről, valamint a szűrhímzésről szóló legfontosabb tudnivalókat foglalja össze a Kunrózsától a bokorvirágig címmel hamarosan megjelenő színes, képekkel gazdagon díszített könyv, melyet a város újratelepülésének 300. évfordulója inspirált. A könyvnek további küldetése az, hogy elősegítse e hagyományos hímzések megőrzését, bemutatva azok gazdag világát. A kiadványhoz az Emberi Erőforrások Minisztériumától, ezen belül a Kubinyi Ágoston Programtól nyert támogatást az önkormányzat.

17:00 óra A rakamazi emléktúra résztvevőinek fogadása

Rákóczi fejedelem 1707. május 6-án, hajdúböszörményi táborában kiadott levelében elrendelte, hogy a felperzselt nagykunsági településekről elmenekült lakosok az ő rakamazi birtokaira települhetnek. Ugyanakkor a fejedelem felszólította a kuruc haderő tisztjeit és a vármegyék hatóságait, hogy a nagykunságiakat, semmiféle impozítiokkal ne terheljék, a rakamazi határ használatában ne akadályozzák, s akármely szolgálatikra adigálni (kényszeríteni) s költetni ne merészeljék.”
Más volt azonban a rendelet és más a gyakorlat. Szabolcs vármegye nemesei nehezen viselték a nagykunok széleskörű kiváltságait, és a kunok is hazavágytak elhagyott szülőföldjükre. Közben a kuruc szabadságharc ügye is rosszra fordult, 1711-ben a nagymajtényi síkon letették a fegyvert. Ezt követte a szatmári békekötés. A békepontok teremtettek újabb lehetőséget a hazakívánkozó nagykunságiak számára. A békeokmány 5. cikkelye alapján: „Amennyiben a jászok, a kunok és a hajdúvárosok kiváltságain az ország törvényeivel szemben sérelmek estek, azokat a legközelebbi országgyűlés teljes egészében orvosolni fogja.”
Ezen felbátorodva, a békekötést követően a Nagykunság benépesülése gyors ütemben megkezdődött. Teljesülhetett a kisújszállásiak vágya is, Rakamazról saját tűzhelyeikhez térhettek vissza. A betelepülésre vonatkozó szabadalomlevelet 1717. augusztus 17-én hagyták jóvá. Ennek emlékére a Nagykun Bandérium zarándokutat szervez Rakamazról Kisújszállásra.
Ezzel az úttal szeretnénk megemlékezni a szülőföldjükre visszatelepülő családokról, és tisztelegni emlékük előtt.
A tervek szerint az emlékmenetet gyalog, kerékpárral és lóval tennék meg a résztvevők. A tervezett érkezési időpont augusztus 17-én 17 óra. Indulás Rakamazról augusztus 13-15-
én a választott közlekedési formától függően.
Várják az úthoz csatlakozni kívánó személyek és csoportok jelentkezését.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés:
Horváth György
tel: +36-20/466-3672

e-mail: kunlovas@t-online.hu

Gaál Kálmán polgármester szobrának avatása

Városunk hajdani, közismert polgármesterének, Gaál Kálmánnak tervez szobrot állítani városunk újratelepülésének 300. esztendejében az önkormányzat és a Városvédő és -Szépítő Egyesület. „Városépítő” polgármesterünknek bronzból készült mellszobrát az idei ünnepi emlékév keretében, augusztus 17-én tervezik felavatni. Györfi Sándor szobrászművész alkotása a Kálvin park utolsó öblözetében kap helyet, Kossuth Lajos és Illéssy János szobrainak szomszédságában. A szoborállításhoz a szervezők adományokat gyűjtenek. Kérik, hogy aki teheti, bármilyen összeggel támogassa Gaál Kálmán szobrának megvalósítását. Az adományok befizethetők a következő módok bármelyikén: az egyesület tagjainál, az egyesület  bankszámlaszámára:
OTP 11745080-20004927, vagy az önkormányzat Városfejlesztési Alapjába: OTP 11745080-15408710-02130000.
Amennyiben az átutalást választják, a „megjegyzés” rovatba írják be: „Gaál Kálmán”. Az adományokat augusztus 10-ig várják.

18.30 óra: Népzenei koncert, kemencés sütemények a Nagykun klubban

20 óra: Olt Tamás: Megadom magam – zenés láss ezer csodát Quimby slágerekkel
A Váci Dunakanyar Színház előadása a Rendezvénytéren
A zenés történet, különleges utazásra hívja a nézőket. A felcsendülő jól ismert Quimby-slágerek magukkal ragadják a nézőt, az előadás pedig hűen tükrözi a dalok varázslatos szövegvilágát, játékos és fájdalmasan szép tónusait.
Belépés díjtalan!