Archívumadmin

Állami kitüntetést kapott Dr. Ducza Lajos

Állami kitüntetést kapott Dr. Ducza Lajos, helytörténész, városunk egykori polgármestere, melynek kapcsán készítettünk vele interjút. „Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta Dr. Ducza Lajos Mihály helytörténész, agrármérnök, az egykori Mezőtúri Mezőgazdasági Főiskola nyugalmazott főiskolai docense, Kisújszállás volt polgármestere részére, az Alföld szellemi és tárgyi kultúrája, illetve közösségi hagyományainak megőrzése, valamint…

Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2022. augusztus 30. – 1. rész

0. napirend: Előterjesztés A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 3. Tájékoztató a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 4. napirend: Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről, ennek keretében előterjesztés a 2022. évi költségvetés módosítására 5. napirend: Előterjesztés…

Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2022. augusztus 30. – 2. rész

10. napirend: Tájékoztató a Kumánia Gyógyfürdő Kft. első 6 havi eredményéről 11. napirend: Tájékoztató a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. első 6 havi eredményéről 13. napirend: Előterjesztés az Kisújszállás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatára 14. napirend: Előterjesztés Kisújszállás Város Vízkorlátozási Tervének megalkotására 15.napirend: Előterjesztés belgyógyászati szakrendelés kapacitás átcsoportosítására 16. napirend: Előterjesztés Kisújszállás Város Önkormányzata és az…

Városnapok – 4. nap – Városi ünnepség

Augusztus 20-án a koszorúzás és az ünnepi istentisztelet után Városi ünnepség tartottak a Vigadóban. Köszöntőt mondott Dr. Kovács Tibor alpolgármester, majd az önkormányzati kitüntetések átadása következett. A kitüntetéseket bejelentette és a kitüntetetteket méltatta Tatár Zoltán alpolgármester. A kitüntetéseket átadta Kecze István polgármester. Végül a partnertelepülési delegációk vezetőinek köszöntője következett.   Megosztás