Papi 100admin

Az idén 100 éves lenne…
Papi Lajos szobrászművész 1921. szeptember 7-én született Kisújszálláson. Ez a kerek évforduló ad most nekünk lehetőséget és alkalmat arra, hogy összeszedjük az emlékeket róla. Hiszen ma még sokan vagyunk, sokan vannak, akik személyesen ismertük, ismerték. Kötetek jelentek meg életéről, művészi pályájáról. alkotásairól.
Nem tisztünk újabb könyv összeállítása, kiadása, csupán azt szeretnénk, ha az emlékek nem merülnének feledésbe, ha megoszthatnánk egymással ezeket, amíg emlékezhetünk, hogy Papi Lajos szobrászművész ne csak egy név legyen egy márványtáblán, vagy egy szobor az Alkotóház udvarán. Ember volt. Nem lehetett tökéletes, senki sem az. Szerethető volt, és sokan emlékeznek rá, szeretettel, tisztelettel. Köztünk, velünk élt. Sokan őriznek egy-egy érdekes, kedves vagy keserédes történetet, egy becsben álló tárgyat, skiccet, fotót, vagy akár mondatot, pillanatot Papi Lajosról, Papi Lajostól. Arra kérjük most Önt kedves Látogató, ossza ezt meg velünk, osszuk meg egymással. Megtisztelő lenne, ha eljuttatnák gondolataikat, történeteiket, fotóikat, melyeket közkinccsé tennék itt, ezen az oldalon.
Nagy érdeklődéssel várjuk hogyan, miként emlékeznek Önök, vajon mit osztanak meg velünk! A Vigadó honlapján (https://vigadokisuj.hu/) is tervezzük megjelentetni, közzé tenni az Önök által küldött írásokat, emlékeket.
Az emlékeket az info@vigadokisuj.hu email címre küldhetik.

Papi Lajos István király 1972 Fotó Tóth TündePapi Lajos Móricz Zsigmond mellszobor 1975 Fotó Tóth TündePapi Lajos Jónás a cetben

Papi Lajos Kecskés kút 1983 a Kisúj Étteremnél

Papi Lajos alkotói munkássága
Tősgyökeres kisújszállási; őse Papi Tamás, Bocskai hajdúja volt, a család egyik ága a XVIII. század végén került Kisújszállásra. Földművesek, pásztoremberek, szélmolnárok és vasutasok kerültek ki közülük, így Papi Lajos édesapja is, aki az I. világháború katonája, majd hadifogoly is volt. Szülei házasságából két testvére, édesanyja korábbi házasságából még két testvére volt. Családi tradíció a zenélés és a hangszerkészítés, a hagyományok tisztelete, a közéleti elkötelezettség.
Papi Lajos az elemi iskola után szakmunkás képesítést szerzett: ács, kőműves, tetőfedő; édesapjával együtt vasútépítésen is dolgozott. 1942-ben katonai raktáros, majd hadifogoly lett, Szaratovban fa- és kőfaragó szobrászként dolgozott. Csak 1948-ban térhetett haza.
Ezután Kisújszálláson majd, Tiszafüreden, végül Szolnokon hivatalnokoskodott, közben népművelési főiskolát végzett. 1956-ban a szobrászi ambíciók miatt a biztos jövedelem helyett a létbizonytalanságot és a szülővárost választotta. Három kisgyerekkel olykor a varrónő – vertcsipke készítő tevékenység, Bölöni Erzsébet csekély keresetéből éltek. Ő maga apja mellett betűt vésett, sírkövet faragott. Közben képzőművészeti szakkört vezetett, és a Papi zugban lévő családi ház istállójában alkotott olyan elszántsággal, hogy Szolnok megye 1962-es nyári tárlatát a máig híres vörös márvány portréval (Apám) majd Debrecenben is elismerést aratott.
Az 1974-es esztendő fordulópont Papi Lajos pályáján. Ekkor kerül sor első gyűjteményes kiállításra a Szolnoki Galériában, a szülőváros pedig méltó lak- és alkotóhelyet biztosított neves fiának. Tavasszal költöztek be a Nyár utca 8. szám alatti műteremmel, fafaragószínnel ellátott épületbe, amely ma a Papi Lajos alkotóház nevet viseli. Munkái a város közterein, az alkotóház udvarán is találhatóak.
Számtalan elismerést kapott. Legrangosabb közülük a Szolnok megyei Tanács Nagydíja. Számtalan barátja, és tisztelője volt, művészek és mások. Jellegzetes figurája, színes, gazdag egyénisége, bölcs embersége korán bekövetkezett halála után is az élő emlékezet része. Munkásságának kiváló elemzője Losonczi Miklós ezt írta róla: Rabelais rokona, kun Falstaff – ezt Pogány Ö. Gábor is remek találatnak nevezi a Papi- könyv lektori véleményében.
A város központjában található jelentős szobrok és emlékművek:
Pacséri kirajzás 200. évfordulója emlékére tábla, 1848-as hősök tiszteletére emlékmű, István király szobra, Kötöny vezér szobra, Kettős címer emléktábla, Kajla kecske és Süni szobor, Közkút szobor, Kötöny király unokája (kun madonna), Nagy László pedagógus emléktáblája, Móricz Zsigmond emléktáblája, Móricz Zsigmond diákszobájának emléktáblája, Móricz Zsigmond mellszobra, Móricz Zsigmond egészalakos szobra, Kompozíció (Zsűri) szobor, Térplasztika szobor, Csónakos szobor, Kecskés kút szobor