Telephelyeinkadmin

Intézményünk Kisújszállás közművelődési színtereként az alábbi feladatokat látja el:

 • Kulturális alaptevékenység – A Vigadó, a Művelődési és Ifjúsági Központ valamint a Nagykun klub üzemeltetése
 • Könyvtári alaptevékenység – Az Arany János Városi Könyvtár és a Galéria Könyvtár üzemeltetése
  A városi könyvtár életébe önálló honlapon awww.ajvk.hu oldalon tekinthetnek bele.
 • Néprajzi alaptevékenység – a Néprajzi Kiállítóterem, a Bocskai-ház és a Tájház üzemeltetéseA Néprajzi Kiállítóterem látnivalóiba awww.morgo.hu honlapon tekinthetnek bele.
 • Városi média – TV KISÚJ üzemeltetése

NEMCSAK ÜZEMELTETÜNK, HANEM TARTALOMMAL, ÉLETTEL IS MEGTÖLTJÜK ALAPTEVÉKENYSÉGEINKET

 • Értékteremtő, hosszútávra szóló szolgáltatások kialakítása
 • Kulturális programok szervezése, közreműködés rendezvények szervezésében, szolgáltatások
 • Mindennapok tevékenysége
 • Néprajzi, idegenforgalmi szakfeladat
 • TV KISÚJ szakfeladat

Igyekeztünk kihasználni minden olyan, elsősorban pályázatokból adódó lehetőséget, amely azt célozza, hogy az intézmény szolgáltatási kínálata bővüljön.


 • 2013. évre alakítottuk ki a Sárkányvár Családi Játéktárat, amely azóta is egyedülálló szolgáltatás a közművelődési intézmények körében. A több mint 3 millió Ft-os beruházás eredményeként mozgásfejlesztő, készségfejlesztő játéktár várja a kisgyermekes családokat. Gyakorlatilag a játéktárban nőtte ki magát a Baba-Mama klub, amely hetente minden szerdán tartja foglalkozásait. A hétvégi születésnapi rendezvények kedvelt helyszíne játéktárunk. A játéktár eszközparkját az elmúlt öt évben pályázati források felhasználásával 5 millió Ft értékű fejlesztő eszköz beszerzésével sikerült bővíteni. A színvonalas készlet biztosítja a szülőknek-gyerekeknek szóló fejlesztő foglalkozások eszközigényét, ill. az ingyenes kölcsönzési lehetőséget. A Sárkányvár immár a VIGADÓBAN várja a kisgyermekes családokat.
 • 2005. évben szintén pályázati forrásból alakítottuk ki internetes szolgáltatásunkat, az e-Magyarország Pontot az ARANY JÁNOS VÁROSI KÖNYVTÁRBAN. Az Arany János Városi Könyvtár TELEHÁZKÉNT is működik színvonalas irodatechnikai eszközparkjának köszönhetően. www.ajvk.hu
 • A sajátos nevelési igényű gyermekek egészséges társaikkal való együttneveléséről szól az a nyertes pályázati program ( HEFOP 2.1.6.), amelynek konzorciumi tagja volt intézményünk is. A pályázat megvalósítása során együttműködve a konzorciumvezető Kádas György Általános Iskola szakembereivel,Fejlesztőeszköz Kölcsönzőt indítottunk be , ahol olyan nagy értékű eszközök, játékok díjtalan kölcsönzésére van lehetőség, amelyek beszerzése nagy terhet róna a családokra.
 • A „Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár”pályázati program jóvoltából több mint 10 millió Ft értékű eszközfejlesztésre (számítástechnikai eszközök, audio-vizuális berendezések, fejlesztő szoftverek, képességfejlesztő eszközök) került sor, amely hosszútávon jelentős segítséget jelent az intézmény, a TV KISÚJ, egy városi rádió, de akár úszótanfolyamok működtetéséhez, szervezéséhez is.
 • A Néprajzi Kiállítóterem fejlesztési pályázatának jóvoltából a Morgó olyan új arculatot kapott, amellyel hosszú távon biztosítottá vált a helyi általános- és középiskolai tanulók iskolarendszeren kívüli foglalkoztatásának lehetősége. A kialakított többfunkciós kiállító helyiség mind arculatában, mind technikai felszereltségében alkalmas rendhagyó tanórák, kézműves foglalkozások, játszóházak, közösségi összejövetelek tartására.
 • A Papi Lajos Alkotóház (Kisújszállás Nyár u. 8.) is új funkciókkal bővült. A település önkormányzata, a Szalma- és Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesület, az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény valamint intézményünk együttműködésének köszönhetően napjainkra kialakult az alkotóház jelenlegi arculata. Megoldódott a művészeti iskola képzőművészeti tagozatának problémája, most már méltó helyen, a Papi Lajos Alkotóházban zajlik a képzés. Ugyancsak itt kapott helyet a SZALMAVILÁG c. állandó kiállítás is, ahol többek között a CSUKÁS MESESZOBÁBAN szalmából és csuhéból elevenedik meg a népszerű író mesevilága. Papi Lajos szobrászművész családjával történt egyeztetések alapján Papi Emlékszobát alakítottunk ki szintén az alkotóházban.
 1. Kulturális programok szervezése, közreműködés rendezvények szervezésében, szolgáltatások

  A település lakosságának jelentős része a műsoros rendezvényeken keresztül ítéli meg tevékenységünket, pl. szervezünk-e nótaműsort, a fiataloknak koncertet, vagy a rétegigényeket kiszolgáló programokat stb.

 • Rendezvényszervező munkánk során az elmúlt években olyan programokat igyekeztünk szervezni, amelyek színvonalasak, maradandó emlékeket jelentenek. Igyekszünk olyanműsorszervezési stratégiát kialakítani, amelynek lényege a magas színvonalra törekvés, az „inkább kevesebb, de jobb” elv betartása. Szakmai, és pénzügyi okokból is, átgondolt, élményközpontú műsorvásárlás a cél.
 • Keressük azokat a szabadidős, szolgáltatási formákat, amelyek szintén a lakossági igényeket elégítik ki: Ilyen pl. a színházlátogatások szervezése Szolnokra, ill. Budapestre. A szolnoki Szigligeti Színházba 180 fő részére szervezzük a bérletes színházlátogatást, ugyanakkor budapesti sikerdarabok megtekintésére is folyamatos az igény.
 • A településen számtalan értékes kulturális kezdeményezés van, amely nagyban színesíti a településünk hétköznapjait.Társrendezőként igyekeztünk a civil közösségek segítségére lenni. Azt gondolom jó hangulatú, elégedettségre okot adó közös munkákon vagyunk túl.
 • Fontos számunkra, hogy azok is jól érezzék magukat nálunk, akik intézményünkben tartják foglalkozásaikat.
Rendszeres vendégeink voltak az elmúlt öt évben:

– Kisújszállási Ipartestület
– JOG-PONT Iroda
– Munkaügyi Központ
– Falugazdász Iroda Kisújszállás
– Index Kft. Szolnok
– Városi Vöröskereszt (véradások)
– Munkás Horgász Egyesület
– Mozgássérültek Egyesülete
– Nagycsaládosok Egyesülete
– Napsugár klub
– Nagykun nyugdíjas klub
– Bélyeggyűjtők Kisújszállási Csoportja
– Galambtenyésztők Egyesülete
– nevelési, oktatási, szociális intézmények
– Kertbarátok Köre
– Élő Ige Gyülekezet
– Roma Nemzetiségi Önkormányzat
– Városi Polgárőrség
– Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület
– Városi Nyugdíjas Klub
– Türr István Kutató és Képző Intézet
– Szerepjáték klub
– Dalma Dance Club
– Méhész Egyesület
– művészeti csoportok, szabadidős, tömegsport közösségek


További szolgáltatásokat rendszeresítettünk az elmúlt időszakban. Ezek:

– Idegenforgalmi információk nyújtása a Tourinform irodán keresztül.
– A Nagykun Klub udvarán lévő kemence, ill. a művelődési ház udvarán megépített bográcsozó szín nyújtotta lehetőségeket kínáljuk és biztosítjuk a közösségeknek.
– Rendelkezésre bocsájtjuk az intézmény működési körébe tartozó épületeket, technikai berendezéseket, rendezvények, közösségi összejövetelek megtartásához.
– Igény szerint kiadványokat, reklámanyagokat, szerkesztünk.
– Közreműködünk a városi Helytörténeti Füzetek sorozat szerkesztésében, kiadásában
– Vállaljuk rendezvények forgatókönyvének összeállítását, szakmai tanácsadást a programok megvalósításához, műsortervek összeállítását.
– Segítséget nyújtunk pályázatok összeállításában.
– Országos eseményekre jegyeket szerzünk be, csoportos kirándulásokat szervezünk.
– Műsorokat biztosítunk külsős rendezvényekre.
– Hangosítási feladatokat láttunk el.
– Honlapot üzemeltetünk a város kulturális, közösségi életének bemutatására, jelen vagyunk a közösségi portálokon

Kiemelt rendezvényeink:

a Bagaméri Családi Fesztivál, amely a térségünkben is elismert családi programmá nőtte ki magát napjainkra.
– A település önkormányzata intézményünket bízta meg egy új fesztiválprogram kidolgozásával. A Kivilágos Kivirradtig Fesztivál alapkoncepciója elnyerte a lakosság tetszését, ezen az eseményen évről-évre több ezren vesznek részt.
– Önkormányzat által meghatározott feladatunk a jeles napokhoz kapcsolódó szabadtéri rendezvények szervezése.
– Évről évre megszerezzük a Weöres Sándor Országos Diákszínjátszó Találkozó területi döntőjét is.

Eddig munkánk látványosabb részéről tájékoztattuk Önöket, a továbbiakban arról a mindennapi háttérmunkáról szeretnénk számot adni, amely szerintünk legalább olyan fontos, mint hogy jó programokat szervezzünk. Az intézményben dolgozók szaktudását, az épületeink, szolgáltatásaink nyújtotta lehetőségeket szerencsére sokan használják ki nap, mint nap. A szürke hétköznapokon különböző tevékenységekkel, kérésekkel, egyszerű feladatokkal találkozunk, amelyek megoldása vendégeink számára fontos. A saját rendezvényeken túl számtalan más egyedi és rendszeres foglalkozáshoz biztosítjuk a megfelelő feltételeket.

A vendégeinknek érzékelnie kell, hogy bízhatnak segítségünkben, és törekszünk kéréseik megoldására. Látogatóinknak tudniuk kell, hogy magas színvonalú, megbízható szolgáltatásokra számíthatnak nálunk.

Az elmúlt időszak egyértelműen kiemelkedő eredménye a Néprajzi Kiállítóterem (Kisújszállás Petőfi utca 5.) pályázati forrásból történő felújítása, mely önkormányzati pályázati forrásból valósulhatott meg. A 40 millió Ft nagyságrendű fejlesztés következtében megújult a kiállítóterem arculata, statikailag megerősítésre került az épület, a pince felújításának, használhatóvá tételének jóvoltából. A pince immár látványraktárként látogatható. Többfunkciós kiállítóterem biztosítja a lakossági igények kiszolgálását. Értékes és látványos állandó kiállítás várja az érdeklődőket. Korszerű kiszolgáló helyiségek állnak rendelkezésre. Számítástechnikai, audiovizuális eszközpark járul hozzá a foglalkozások lebonyolításához.

A 2010-es újranyitás óta időszaki kiállításokatt valósítottunk meg, ezzel is biztosítva az állandó látogatottságot. A többfunkciós kiállítóteremben kézműves tanfolyamokat szerveztünk, ezzel is erősítve azt, hogy többféle közművelődési formát kínálunk a lakosságnak.

Több szakmai háttéranyagot, pályázati dokumentációt is elkészítettünk, melynek megvalósításával a Kézműves Ház jelleget is szeretnénk erősíteni. Ennek jó példája a KÉTKEZI MUNKA BECSÜLETE program, melynek keretében közel 200 fő sajátíthatta el hat népi kismesterség alapfogásait ingyenes tanfolyamok keretében. A képzéssorozat eredményeként immár önálló kézműves csoportokként működnek a Morgő kézműves körök

A Tájház (Kisújszállás Széchenyi u. 58.) általános felújítás után 2014. április 26-án nyitotta meg ismét kapuit a nagyközönség előtt.

A Bocskai-ház ( Kisújszállás Bocskai u. 41/6 ) 2014. októberében nyílt meg. Az épületben Paszternák Attila magángyűjteménye, valamint időszaki kiállítások tekinthetők meg, többek között ilyen volt az 50-es, 60-as, 70-es évek tárgyi emlékeit bemutató retró kiállításunk.

A városi televízió működtetését 2007. január 24-én kezdtük meg TV KISÚJ néven.

Technikai eszközparkunkat a 2007. évi indulásunk óta pályázati források felhasználásával folyamatosan sikerült bővítenünk, fejlesztenünk. Az elmúlt három évben kb. 4 millió Ft értékű fejlesztést hajtottunk végre.

2011-ben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa új követelményrendszerének megfelelően kérelmet nyújtottunk be közösségi médiaszolgáltatóként való jogosultság megszerzésére. Kérelmünk tartalmazta a médiatörvény rendelkezéseinek megfelelő Műsorszolgáltatási Szabályzatunkat, ill. a műsorstruktúránkat. Kérelmünket a Médiatanács elfogadta, és az 1757/2011 (XII. 1.) sz. határozatával közösségi médiaszolgáltatóvá nyilvánította a TV KISÚJ-t.

A helyi kábeltelevíziós szolgáltatónak kb. 1200 ügyfele van, ennyi lakásban van jelen a TV KISÚJ is. Ugyanakkor adásunk látható az interneten is, az intézményi honlapon, illetve a közösségi oldalakon is.

A TV KISÚJ adásainak tartalmi színvonalát illetően, a fő szerkesztési elvünk évek óta nem változott. Igyekszünk minden olyan eseményről tudósítani, amely fontos napjaink kisújszállási tv nézője, valamint az utókor számára. Kameránkkal, mikrofonunkkal bemutatjuk a település hétköznapjait, ünnepeit, sikereit, a megoldásra váró feladatokat, az itt élőket.

Ezt tesszük lelkes amatőrként, a tárgyilagosságra, az értékeink bemutatására törekedve.