TV Kisújadmin
önkormi2

Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2018. szeptember 27. – 2. rész

Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2018. szeptember 27. – 2. rész 5. napirend: Előterjesztés a kedvtelésből tartott ebekre vonatkozó helyi szabályok megalkotására 6. napirend: Beszámoló Kisújszállás tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról XII. 40 2018. október 5. Megosztás

önkormi3

Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2018. szeptember 27. – 3. rész

Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2018. szeptember 27. – 3. rész 7. napirend: Előterjesztés Kisújszállás víziközművei gördülő fejlesztési tervének elfogadására 8. napirend: Előterjesztés a Kumánia Gyógyfürdő Kft. rentábilis működését megalapozó fejlesztésekre 9. napirend: Előterjesztés Kisújszállás Város településrendezési eszközeinek, új transzformátorállomás létesítésével összefüggő módosítására XII. 40 2018. október 5. Megosztás

önkormi4

Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2018. szeptember 27. – 4. rész

Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2018. szeptember 27. – 4. rész 10. napirend: Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásra 11. napirend: Tájékoztató önkormányzati társulások működéséről 12. napirend: Előterjesztés a városi televízió fejlesztéséhez pályázat benyújtására 13. napirend: Tájékoztató a két önkormányzati ülés között történt fontosabb eseményekről 14. napirend: Előterjesztés…

konta

Táblaavatás az egykori kontai iskola helyén

Követve a hagyományokat, 2018. szeptember 21-én pénteken délután a Kontai elemi népiskola helyének emléktáblával való megjelölésére és az egykor ott tanulók és lakók baráti találkozójára került sor a Városvédő és – Szépítő Egyesület szervezésében. XII. 39 2018. szeptember 28. Megosztás

szezon

Szezonzáró Jam

Szeptember 15-én tartotta meg a Kisújszállási SE Extrémsport szakosztálya hagyományos Szezonzáró Jamjét a Skateparkban. XII. 39 2018. szeptember 28. Megosztás

kossuthnap

Kossuth Nap 2018

A Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola a Kossuth-heten, majd pénteken, a záró napon emlékezett meg névadójáról, aki 216 éve született. A gyerekek az iskolai megemlékezés és koszorúzás után különböző játékos feladatokon vehettek részt. XII. 39 2018. szeptember 28. Megosztás