Az Olvasókörök Országos Szövetségének közgyűlése Kisújszálláson

Kelemen Icus

A 48-as olvasókör szeptember 11-12 re „1848-as és Kossuth hagyományok a Nagykunságban” címmel rendezvényt tervezett.
A pénteki alkalmat a mindenki által ismert helyzet miatt elnapolták. A rendezvény témáját egy kis kiállítással pótolták, amely a rendelkezésre álló könyvekből, írásos dokumentumokból az 1848-as és Kossuth emlékeket idézi fel a résztvevőknek.
Szombatra viszont várták az Olvasókörök Országos Szövetségének elnökségét és a vidéki olvasókörök képviselőit.
A jelenlegi országos szabályok betartása mellett vidékről olvasókörönként 1-2 képviselőt hívtak, hogy megtarthassák a soron következő, őszi kibővített közgyülést. Hódmezővásárhelyről, Mohácsról, Nagykanizsáról, Hajdúszoboszlóról jöttek el a baráti egyesületek képviselői. Ebben a formában és létszámban ülésezett a házigazdákkal együtt a szövetség kibővített elnöksége. Aktuális kérdéseket, az újonnan választott országos vezetőség további terveit, feladatait beszélték meg. Megállapították, hogy fontosnak tartják az országban működő olvasókörök összefogását, mivel a hagyománytisztelő civilszervezetek hasonló helyzetben vannak. Évente találkoznak egy-egy településen, ahol kicserélik a tapasztalatokat, barátokként köszöntik egymást. Az Olvasókörök Országos Szövetsége az idén 30 éves, amelyet augusztus 21-22-23-án Mohácson ünnepeltek meg.
A 48-as olvasókör elnöksége és tagjai örömmel fogadták az idelátogató vendégeket. Közösen elfogyasztott ebéd mellet, hagyományos citeraszóval, énekléssel fejezték be a sikeresnek mondható alkalmat az olvasókör udvarán.
A rendezvény megvalósulását a Nagykun Hagyományőrző Társulás támogatta, amelyet ezúton is megköszönnek.