Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2020. október 29. – 1. rész

Kelemen Icus

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Tájékoztató a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
3. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
4. Tájékoztató a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
5. napirend: Tájékoztató a bel- és külterületi utak állapotáról
6. napirend: Előterjesztés a helyi építési szabályzat módosítására Kisújszállás város településrendezési terv 2020. évi I. sz. meghatározott területekre vonatkozó módosításának elfogadására
7. napirend: Előterjesztés Kisújszállás város Településrendezési eszközeinek 2020. évi 2. számú “M4-es gyorsforgalmi út nyomvonalának módosításával összefüggő” módosítás véleményezési szakaszának lezárására, és külön környezeti vizsgálat készítésének szükségtelenségére