Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2020. szeptember 29. – 2. rész

Kelemen Icus

Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2020. szeptember 29. – 2. rész
7. Beszámoló az ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatási tevékenység ellátásáról, a 2019. év tapasztalatairól, valamint a 2020. évi üzemeltetési, karbantartási és hálózatfejlesztési feladatokról
8. Előterjesztés Kisújszállás város Településrendezési eszközeinek 2020. évi 1. számú, meghatározott területekre vonatkozó módosítás véleményezési szakaszának lezárására, és külön környezeti vizsgálat készítésének szükségességére vagy szükségtelenségére
9. Előterjesztés Kisújszállás város Településrendezési eszközeinek 2020. évi. 2. számú „M4-es gyorsforgalmi út nyomvonalának módosításával összefüggő” módosítás folyamatának megindítására
10. Előterjesztés a Kumánia Gyógyfürdő Kft. Szervezeti és Műkődési Szabályzatának módosítására