Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése – 2022. augusztus 30. – 1. rész

Kelemen Icus

0. napirend: Előterjesztés A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
3. Tájékoztató a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
4. napirend: Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről, ennek keretében előterjesztés a 2022. évi költségvetés módosítására
5. napirend: Előterjesztés Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról, a bölcsődei térítési díjról és gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló rendeletek módosítására
6. napirend: előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosítására
12. napirend: Előterjesztés Kisújszállás Város Településrendezési eszközeinek 2022. évi. I. módosítása véleményezési szakaszának lezárására, és külön környezeti vizsgálat készítésének szükségtelenségére
7. napirend: Beszámoló a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum 2022. II. negyedéves munkájáról
8. napirend: Előterjesztés Kisújszállás víziközművei gördülő fejlesztési tervének elfogadására
9. napirend: Beszámoló az NHSZ TISZA Nonprofit Kft. kezelésében lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetek működtetéséről